Софарма Трейдинг

Софарма Трейдинг е една от най-големите български компании и лидер във фармацевтичния сектор. Компанията е пионер във въвеждането на най-добрите световни практики у нас и предпочитан партньор на производители, търговци на едро, аптеки и болнични заведения и инвеститори. Вдъхновение за новия логотип Амити студио намери в символа на птицата. Простотата на логотипа е допълнена от елегантния графичен подход, който превръща логото в силен корпоративен символ. Смяната на логото утвърждава Софарма Трейдинг като съвременна компания, целяща растеж и откриване на нови бизнес възможности. Енергичната визуална идентичност отразява динамично развиващия се бизнес, корпоративните ценности и движещата сила на компанията – нейният екип. Светлите топли цветове (жълто, оранжево и червено) говорят за страст, сила и стабилност, а материалите имат отличаващ се и запомнящ бизнес вид.

лого, ребрандинг, уеб дизайн
big-image.jpg
small-1.jpg
small2.jpg
small3.jpg
small4.jpg
big-image2.jpg
small5.jpg
small7.jpg
small9.jpg
small10.jpg
big-image3.jpg
small11.jpg
small12.jpg
vertical-image.jpg
vertical-image2.jpg

Други проекти