H2H

Хората са най-ценният капитал в една компания, но как да ги мотивираме да действат и мислят на по-високи честоти? Софарма Трейдинг създаде интересна концепция – Human to Human (H2H). Фокусът е върху промяната в организационната култура, с активното участие на всички служители, защото ефективният екип е добра комбинация от различни личности, обединени от общи ценности. А Амити студио предложи привлекателна и атрактивна цветна визия, топяща ледовете между служителите и корпорацията.

концепция, лого, принт материали
big-image-1.jpg
small-4.jpg
small-3.2.jpg
big-image-2-1.jpg
vertical-image-2.jpg
vertical-image-1.jpg
big-image-3.jpg

Други проекти