Вино Le Bai

Zornitsa family estate се обърна към нас със задачата да съдадем етикет за Le Bai – лимитирана серия червено вино, с което да допринесат за популяризирането на българския винен туризъм. Целта бе да създадем етикет, който разкрива елегантност чрез простота. Вярваме, че простотата и лекотата комбинирани със стил създават силна и запомняща се визия, която подхожда както на комплекса, така и на страстта, която собствениците влагат във всичко. Двата основни елемента на етикета са червените безсерифни бувки и ръчно изписаният цитат, те допълват изтънчената и премиална визия на Zornitsa family estate. За завършек отпечатахме логото със златно фолио. 

Снимки Симеон Леви

дизайн на етикет
le-bai-big-image-1.jpg
le-bai-vertical-1.jpg
le-bai-vertical-2-1.jpg
le-bai-big-image-2.jpg
le-bai-vertical-3.jpg
le-bai-vertical-4-1.jpg

Други проекти